วิเคราะห์ข้อมูลน้ำไหลเข้าอ่าง
กำลังโหลดข้อมูล...
พ.ศ. วันที่ปริมาณน้ำไหลเข้าสูงสุด ปริมาณน้ำไหลเข้าสูงสุด
วันที่ Inflow probability
สูงสุด ร้อยละ 10 ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ร้อยละ 90 น้อยสุด