กำลังโหลดข้อมูล...

ข้อมูลสถานการณ์น้ำเขื่อน กฟผ.

ปริมาณน้ำประจำวันที่ เวลา 00:00 น.
สถานการณ์น้ำ ปี

สถานการณ์น้ำจำเเนกตามเขื่อน

สถานการณ์ระดับน้ำ
น้ำมาก : 0 เขื่อน สูงกว่า URC
น้ำปกติ : 0 เขื่อน อยู่ระหว่าง URC เเละ LRC
น้ำน้อย : 0 เขื่อน ต่ำกว่า LRC
น้ำก้นอ่าง : 0 เขื่อน Dead Storage
ปริมาณน้ำ
ปริมาณน้ำใช้งานได้
น้ำไหลเข้า
น้ำระบาย
หน่วย : ล้าน ลบ.ม. (mcm)