ข้อมูลกล้อง CCTV

เขื่อนภูมิพล

เขื่อนสิริกิติ์

เขื่อนวชิราลงกรณ

เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนรัชชประภา

เขื่อนบางลาง

เขื่อนอุบลรัตน์

เขื่อนน้ำพุง

เขื่อนสิรินธร

เขื่อนจุฬาภรณ์

ชื่อเขื่อน ระดับน้ำ (m.MSL) ปริมาณน้ำ (MCM)
คิดเป็น (%)
สามารถรับน้ำได้อีก
(MCM)
น้ำไหลเข้าชั่วโมงล่าสุด
(MCM)
น้ำระบายชั่วโมงล่าสุด
(MCM)
น้ำไหลเข้าสะสมวันนี้
(MCM)
น้ำระบายสะสมวันนี้
(MCM)
น้ำไหลเข้าเมื่อวาน
(MCM)
น้ำระบายเมื่อวาน
(MCM)
เวลา

หน่วย : MCM (ล้าน ลบ.ม.) / M.MSL (ม.รทก.)