สถานการณ์น้ำจำเเนกตามเขื่อน

สถานการณ์ระดับน้ำ
น้ำมาก : 0 เขื่อน สูงกว่า URC
น้ำปกติ : 0 เขื่อน อยู่ระหว่าง URC เเละ LRC
น้ำน้อย : 0 เขื่อน ต่ำกว่า LRC
น้ำก้นอ่าง : 0 เขื่อน Dead Storage
ปริมาณน้ำ
ปริมาณน้ำใช้งานได้
น้ำไหลเข้า
น้ำระบาย
หน่วย : ล้าน ลบ.ม. (mcm)

ข้อมูลสถานการณ์อ่างเก็บน้ำ

ชื่อเขื่อน ปริมาณกักเก็บน้ำ ปริมาณน้ำใช้งานได้ น้ำใช้งานได้ปีนี้เทียบกับปีก่อน น้ำไหลเข้า - ระบาย
MCM % MCM % MCM % น้ำไหลเข้า(MCM) น้ำระบาย(MCM)
เหนือ ภูมิพล
ตะวันตก เขื่อนอุบลรัตน์
ตะวันออก เขื่อนรัชชประภา
ตารางสถานการณ์น้ำเขื่อน กฟฝ.
กราฟสถานการณ์น้ำ
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้า
พลังน้ำ (ชฟม.)
CCTV
ระบบโทรมาตร
infographic
ผลการระบายน้ำฤดูแล้ง
ผลการระบายน้ำฤดูฝน
คาดการณ์ Inflow
ระยะสั้น
คาดการณ์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ
เกณฑ์น้ำไหลเข้าเขื่อน
Dashboard