สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
07 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.00 น.

ข้อมูลย้อนหลังวันที่ ข้อมูลปีย้อนหลัง
เขื่อน ระดับกักเก็บน้ำ ปริมาณน้ำกักเก็บ ปริมาณน้ำใช้งานได้ ปริมาณน้ำใช้งานได้ น้ำใช้งานได้ปีนี้เทียบกับปีก่อน น้ำไหลเข้า - ระบาย น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(M.MSL) MCM % MCM % MCM % MCM % น้ำไหลเข้า(MCM) น้ำระบาย(MCM) น้ำไหลเข้ารวม(MCM) น้ำระบายรวม(MCM) MCM MCM
ภาคเหนือ
ภูมิพล
แม่ปิงตอนล่าง
สิริกิติ์
รวม
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์
วชิราลงกรณ
รวม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลรัตน์
สิรินธร
จุฬาภรณ์
ห้วยกุ่ม
น้ำพุง
รวม
ภาคใต้
รัชชประภา
บางลาง
รวม
รวมทุกแห่ง
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีเทา คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูฝนแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท