กำลังโหลดข้อมูล...

ปริมาณน้ำต้นทุนและแผนระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของ กฟผ. ช่วงฤดูX ปีXX/2565

โครงการ
ชลประทาน
รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูฝน 2564 ปริมาณน้ำที่ระบาย
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564
เหลือปริมาณน้ำ
ต้องระบาย
ตามแผน
ปริมาณน้ำใช้งานได้
ณ วันที่
30 ก.ย. 2564
*คาดการณ์น้ำใช้งาน
ได้คงเหลือเมื่อสิ้น
การระบายน้ำฤดูฝน
ช่วงฤดูฝน
แผนเบื้องต้น แผนการระบาย
น้ำปรับปรุง
แผนถึงปัจจุบัน น้ำระบายจริง มาก / น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด
เจ้าพระยา ภูมิพล
สิริกิติ์
รวม
แม่กลอง ศรีนครินทร์
ท่าทุ่งนา
วชิราลงกรณ
รวม
หนองหวาย อุบลรัตน์
ลำโดมน้อย สิรินธร
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์
น้ำพรม ห้วยกุ่ม
- น้ำพุง
- รัชชประภา
ปัตตานี บางลาง
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**เขื่อนศรีนครินทร์ระบายน้ำผ่านเขื่อนท่าทุ่งนา
แถบสีเทา คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูฝนแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท

หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ

**เขื่อนศรีนครินทร์ระบายน้ำผ่านเขื่อนท่าทุ่งนา

แถบสีเทา คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูฝนแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท