เเผนผังน้ำ ติดตามการรายงานข้อมูลระบบโทรมาตร กฟผ.

Schematic of Monitoring EGAT's Telemeterring System

ลุ่มน้ำเเม่กลอง

รายงานระดับน้ำเเละปริมาณประจำวันที่

เขื่อนวชิราลงกรณ


เขื่อนศรีนครินทร์


เขื่อนท่าทุ่งนา


เขื่อนเเม่กลอง


ข้อมูลโทรมาตร ระดับน้ำ : ม.(รทก.) ปริมาณน้ำ : ลบ.ม / วินาที
ข้อมูลจาก กฟผ.
ข้อมูลจาก กรมชลประทาน
ข้อมูลเขื่อน
ปริมาณน้ำใช้งานได้
น้ำไหลเข้าเขื่อน
น้ำระบาย
ข้อมูลปริมาณฝนรายวัน
สถานการณ์ระดับน้ำ
น้ำมาก : 0 เขื่อน ( สูงกว่า URC )
น้ำปกติ : 0 เขื่อน ( อยู่ระหว่าง URC เเละ LRC )
น้ำน้อย : 0 เขื่อน ( ต่ำกว่า LRC )
น้ำก้นอ่าง : 0 เขื่อน ( Dead Storage )